O nas


Stowarzyszenie na rzecz pieczy Zastępczej „Stacja Dom”


zostało założone w dniu 22 czerwca 2017 r. z inicjatywy rodzin zastępczych funkcjonujących przy PCPR w Sochaczewie oraz osób, którym bliska jest ta idea.  ​


Nasze cele:

Celem Stowarzyszenia jest działalność obejmująca zadania pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.


Chcemy:

propagować i wspierać rodzinne formy opieki zastępczej, aby jak najwięcej dzieci, w trudnej sytuacji, mogło znaleźć spokojny i bezpieczny dom, wspomagać rozwój dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, pomagać rodzicom zastępczym w ich pracy.


Struktura Stowarzyszenia

Zarząd:                                                                                

Agnieszka Ryczkowska - Przywoźny            

Iwona Tkaczyk-Osińska

Monika Gryckan-Didkowska                                 

Komisja Rewizyjna:

​Małgorzata Siekacz

Agnieszka Witkowska

Martyna Wojciechowska
Współpracujemy z:
+48 536-933-077
stacjadom@onet.pl
/StowarzyszenieStacjaDom/
Marszałka Józefa Piłsudskiego 65
96-500 Sochaczew