O punkcie

Punkt konsultacyjny powstał z myślą o usamodzielniających się wychowankach pieczy zastępczej oraz ich opiekunach.

W jego skład wchodzą pracownicy PCPR, członkowie naszego Stowarzyszenia oraz wychowawcy z POW Antares.

Głównym celem punktu konsultacyjnego jest długoterminowa i regularna pomoc dla młodzieży wychowującej się w pieczy zastępczej oraz ich opiekunów/rodziców zastępczych w procesie usamodzielniania, poprzez przekazywanie wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw potrzebnych w samodzielnym życiu.

Działania w ramach Punktu Konsultacyjnego będą skupiały się na:
a) wsparciu indywidualnym, jednorazowym lub cyklicznym w formie konsultacji specjalistycznych,
b) prowadzeniu warsztatów i spotkań grupowych,
c) działaniach edukacyjnych i informacyjnych w zakresie procesu usamodzielniania,
d) organizowaniu spotkań i współpracy ze specjalistami zewnętrznymi w zależności od potrzeb Korzystających,
e) organizowaniu działań samorzeczniczych w obszarze usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej.

Zapraszamy do kontaktu!
Współpracujemy z:
+48 536-933-077
stacjadom@onet.pl
/StowarzyszenieStacjaDom/
Marszałka Józefa Piłsudskiego 65
96-500 Sochaczew