Opiekun usamodzielnienia - tajemnicza postać.

Osoba usamodzielniana, czyli wychowanek pieczy zastępczej na rok przed osiągnięciem magicznej "osiemnastki", która wprowadza go w świat dorosłych powinien wybrać opiekuna usamodzielnienia.

Musi to być osoba dorosła, która pisemnie wyraża zgodę na pełnienie takiej roli.

Kto to może być?
Może to być osoba tworząca rodzinę zastępczą, czyli zastępcza mama lub zastępczy tata, może to być koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (pozdrawiamy panią Małgorzata Siekacz)
może to być osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
albo wychowawca lub pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, albo zupełnie inna osoba - ale warunkiem jest akceptacja dyrektora PCPR.

Po co ten opiekun? Wspólnie z osobą usamodzielnianą tworzą indywidualny plan usamodzielnienia.
Taki plan powinien powstać co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności przez usamodzielnianego wychowanka.
Taki plan zawiera ważne informacje dotyczące najbliższej przyszłości młodego człowieka czyli: gdzie będzie mieszkał, czy będzie kontynuował naukę, czy raczej podejmie pracę.
Czy zamierza opuścić rodzinę zastępczą, czy w niej pozostanie. Jak będzie wyglądała jego sytuacja finansowa, aką pomoc może uzyskać i gdzie?

Opiekun usamodzielnienia to taki "mentor", któremu można zaufać, z którym można dzielić się problemami i trudnościami, który pomoże wybrać najlepsze rozwiązanie - nie powinien to być wybór przypadkowy.

Jeśli jesteś wychowankiem pieczy zastępczej lub opiekunem rodzinnej pieczy zastępczej i chcesz dowiedzieć się więcej na temat usamodzielnienia zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego. Tutaj dowiesz się wszystkiego, a w ramach projektu "Zdobywać szczyty" możesz uczestniczyć w wielu ciekawych i inspirujących działaniach.

Projekt „Zdobywać szczyty” jest realizowany z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Dodaj do posta
Współpracujemy z:
+48 536-933-077
stacjadom@onet.pl
/StowarzyszenieStacjaDom/
Marszałka Józefa Piłsudskiego 65
96-500 Sochaczew