Skąd wziąć pieniądze?

Skąd wziąć pieniądze?

Jeśli jesteś osobą usamodzielniającą się, czyli mówiąc prościej przebywasz w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej i za chwilę ukończysz osiemnaście lat na pewno martwisz się o swoją przyszłość. Ostatnio pisaliśmy o opiekunie usamodzielnienia, z którym stworzysz indywidualny plan usamodzielnienia, dziś poruszymy temat pieniędzy.

Jako osoba usamodzielniana możesz ubiegać się o:
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych
- pomoc w uzyskaniu zatrudnienia

Wysokość pomocy zależy od rodzaju placówki lub formy opieki zastępczej w której osoba usamodzielniana przebywała, czasu przebywania w opiece zastępczej oraz sytuacji finansowej wychowanka pieczy, w przypadku pomocy na zagospodarowanie ważne jest, czy osoba usamodzielniana jest pełnosprawna, czy ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Co trzeba zrobić, żeby uzyskać pomoc pieniężną? Gdzie trzeba się zgłosić? Jakie złożyć dokumenty? Ile pieniędzy dostaniesz? Takie pytania spędzają Ci sen z powiek?

Więcej konkretów i odpowiedzi na swoje pytania uzyskasz w PCPR, jeśli mieszkasz na terenie powiatu sochaczewskiego. W ramach projektu “Zdobywać Szczyty” możesz spotkać się z konsultantką, która udzieli Ci informacji na temat Twoich finansów.
Zajrzyj do pakietu kart konsultantów, a dalej już trafisz. Jeśli nie jesteś osobą usamodzielniającą się, ale jego opiekunem - także możesz uzbroić się w wiedzę korzystając z konsultacji.

Zapraszamy do naszego punktu konsultacyjnego, gdzie oferujemy jeszcze więcej niż suche informacje.

Projekt „Zdobywać szczyty” jest realizowany z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
#aktywniobywateledotacje #zdobywaćszczyty
Współpracujemy z:
+48 536-933-077
stacjadom@onet.pl
/StowarzyszenieStacjaDom/
Marszałka Józefa Piłsudskiego 65
96-500 Sochaczew