Zawiadomienie!

ZAWIADOMIENIE!
Działając na podstawie §18 ust. 5 oraz § 20 ust. 6 pkt f) Statutu, Zarząd Stowarzyszenia na rzecz pieczy zastępczej Stacja Dom, zawiadamia o zwołaniu na dzień 23 marca 2024 r. (sobota) o godzinie 18.00 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w lokalu przy ul. Piłsudskiego 16 c lok. 13 w Sochaczewie. Przedmiotem Zebrania będzie wybór nowych Członków Zarządu w związku ze złożonymi na koniec marca rezygnacjami przez dwóch członków zarządu lub podjęcie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia.
Współpracujemy z:
+48 536-933-077
stacjadom@onet.pl
/StowarzyszenieStacjaDom/
Marszałka Józefa Piłsudskiego 65
96-500 Sochaczew