ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie §18 ust.4 oraz § 20 ust. 6 pkt f) Statutu, Zarząd Stowarzyszenia na rzecz pieczy zastępczej Stacja Dom, zawiadamia o zwołaniu na dzień 29 września 2022 r. (czwartek) o godzinie 18.00 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w lokalu nr 13 przy ul. Piłsudskiego 16 c w Sochaczewie z następującym porządkiem obrad:
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres do 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za okres do 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
3. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres do 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
4. Udzieleni absolutorium ustępującym członkom Zarządu,
5. Wybory Zarządu Stowarzyszenia nowej kadencji,
6. Wybory Komisji Rewizyjnej nowej kadencji,
7. Omówienie dotychczasowej działalności Stowarzyszenia oraz uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na 2023 r.
Współpracujemy z:
+48 536-933-077
stacjadom@onet.pl
/StowarzyszenieStacjaDom/
Marszałka Józefa Piłsudskiego 65
96-500 Sochaczew