ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie §18 ust.4 oraz § 20 ust. 6 pkt f) Statutu, Zarząd Stowarzyszenia na rzecz pieczy zastępczej Stacja Dom, zawiadamia o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w lokalu przy ul. 1-go Maja 20 w Sochaczewie z następującym porządkiem obrad:
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres do 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,
2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za okres do 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,
3. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres do 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,
4. Omówienie dotychczasowej działalności Stowarzyszenia oraz uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na 2024 r.
Współpracujemy z:
+48 536-933-077
stacjadom@onet.pl
/StowarzyszenieStacjaDom/
Marszałka Józefa Piłsudskiego 65
96-500 Sochaczew